ROSE - Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" LUPENI

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

Du-te la conținut
ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECTLiceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni- AG_824
Titlul proiectului: Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!
Categorie Grant: Mediu
Obiectivul general al proiectului este optimizarea calității procesului educațional în scopul creșterii promovabilității și a mediilor obținute la examenul de bacalaureat și a atractivității învățării prin diversificarea metodelor de învățare în vederea sporirii ratei de absolvire a liceului.
OS 1. Dezvoltarea și implementarea unui program educaţional remedial și de pregătire suplimentară pentru 240 de
 
elevi din clasele IX-XII, adaptat nevoilor şi intereselor elevilor, pe o perioadă de 3 ani care va conduce la o
 
creştere cu 1% pe an a numărului de elevi care promovează bacalaureatul.
 
OS 2. Implementarea unui pachet de servicii educaţionale complementare pentru un număr de 80 de elevi
 
din clasele XI pe parcursul fiecărui an, în vederea orientării în carieră și a creșterii atractivității școlii.
 
OS 3. Creșterea numărului de medii peste 8 la examenul de bacalaureat cu 10% pe an, raportat la numărul elevilor înscriși la examenul de bacalaureat. După 3 ani de proiect ponderea cea mai mare o vor avea mediile peste 8.
 
OS 4. Îmbunătățirea competenţelor IT pentru minim 60 de elevi în perioada derulării proiectului prin parcurgerea unor cursuri de inițiere în domeniul roboticii și a unei platforme de orientare școlară și profesională.
 
Ținta 1: Îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ pentru sprijinirea performanței la elevi, prin formarea și dezvoltarea competențelor acestora, în spiritul educației incluzive și al valorilor democratice.
 
Ținta 2: Optimizarea condițiilor de studiu și de siguranță necesare desfășurării unui învățământ de calitate.
Activități pedagogice și de sprijin propuse
 

AI.2 Activități de dezvoltare personală a elevilor

I.2.1 Activități de cunoaștere și dezvoltare personală a elevilor: VERSO
I.2.2 Activități de consiliere și orientare școlară și profesională: Pași spre succes
I.2.3 Seminarii cu oameni de succes: ”Alege-ți viitorul!
I.2.4. Întocmirea planului de dezvoltare personală fiecarui elev
AI.1 Activități remediale la disciplinele de bacalaureat
 
I.1.1 Activități remediale/suplimentare la Limba și literatura română: Arta povestirii
I.1.2 Activități remediale/suplimentare la Matematică: Matematica-limbaj universal
I.1.3 Activități remediale/suplimentare la Istorie: O călătorie în timp
I.1.4 Activități remediale/suplimentare la Geografie: La pas prin Europa
I.1.5 Activități remediale/suplimentare la Biologie:  Simplu și ușor
I.1.6. Activități remediale și de sprijin- transport elevi după orele remediale
 
 AII  Activități pedagogice de sprijin

II.1.Călătorește, cunoaște și învață
II.2 Clubul de Robotică


ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN PROGRAMUL ROSE
Activități remediale ROSE

Intâlnire cu personalități: Andi Moisescu
în cadrul activităților ROSE
Scrisoare către elevii ROSE
Scrisoare către profesorii ROSE
Scrisoare către părinții ROSE
Exemple de activități derulate în programul ROSE
anul 2
Exemple de activități derulate în programul ROSE
anul 1
COMPANY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACTS
+00 012 345 678
example@example.com
Înapoi la cuprins