Scurt istoric - Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" LUPENI

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

Du-te la conținut
Liceul Teoretic “Mircea Eliade ” Lupeni, cu apelativele folosite, uneori, de oamenii din zonă “teoreticu’” sau “chimicu’’” este liceul de referință pentru zona de vest a Văii Jiului și are un rol bine determinat  în viața acestei zone. O parte din istoria municipiului Lupeni conține, când e vorba de educație realizată la un nivel înalt, și realizările acestei instituții de învățământ.
  Municipiul Lupeni este menționat ca așezare sătească pentru prima dată în anul 1770, denumirea provenind de la oamenii veniți din Valea Lupului din Țara Hațegului. Aici se înființează, în a doua jumătate a secolului al XIX- lea prima fabrică de cocsifiere a zăcămintelor de lignit terțiar din Europa, în vecinătatea primelor exploatări miniere. În jurul acestei industrii se dezvoltă zona cu caracter urban sub forma unor cartiere muncitorești. La începutul secolului al XX – lea iau naștere coloniile cu denumirile: Ștefan, Central, Braia, Jiul și Oficianților, astfel rezultând nevoia de apariție a unor noi școli în zonă.
  Pe la 1894, datorită dezvoltării industriei cărbunelui, crește populația orașului și astfel se înființează prima școală de stat a locului, care funcționează într-o casă închiriată în centrul orașului, cu aproximativ 120 de elevi, două cadre didactice și care după câteva luni de la înființare avea proriul local, pe locul unde în zilele noastre funcționează Școala Gimnazială Nr. 1, care este parte a Liceului Teoretic “Mircea Eliade” Lupeni.
  Din anul 1913 până în 1924 funcționează în colonia Braia o școală de nivel secundar (gimnazial), numită Școala Civilă, care a funcționat, apoi, până în anul 1926 în clădirea actualei Școli Gimnaziale Nr. 2, care deasemenea este parte a Liceul Teoretic “Mircea Eliade ” Lupeni. Aceasta s-a mutat în colonia Ștefan, unde afuncționat până în anul 1938.
  În anul 1921 s-a infiintat o scoala comunală de ucenici, care a funcționat în localul Școlii Gimnaziale Nr. 1, care din 1935 s-a transformat în Școala de ucenici, iar din 1950 se transformă în Școala de ucenici metalurgici.
  Din anii 1943-1944 s-a infiinrat Școala de constructori tehnici minieri grad superior, iar în 1948 acesta se transformă în Școala medie tehnică de cărbune, la care erau admiși absolvenți a 7 clase pe bază de concurs.
  În anul 1955 se eschide noua Scoala profesională. In anul școlar  1945-1946 se înființează   Gimnaziul unic cu predare română în una dintre clădirile actualei Școli Gimnaziale Nr. 1 și  Gimnaziul cu limba de predare maghiară într-o clădire de pe strada Gh. Doja.
  În  anul 1948 o școală cu învățământ elementar ciclul II a înlocuit cele două gimnazii, iar în anul 1951 se înființează ciclul II la Școala elementară Nr. 2.
  La 1 septembrie 1953 a luat ființă Liceul Teoretic Lupeni, cu denumirea de Școala Medie Mixtă de 10 ani, care a funcționat în clădirea Școlii Generale de 8 ani din cartierul Ștefan. Aceasta avea două clase a VIII-a cu elevi din vestul Văii Jiului: Uricani, Lupeni Vulcan, o clasă a IX-a și o clasă secția fără frecvență, iar din 1954 a luat ființă și secția serală. Până în 1957, absolvenții aveau 10 clase, iar din 1957 promoțiile termminau cu 11 clase.
  Din cauza creșterii populatiei școlare, localul în care funcționa liceul a devenit necorespunzator, determinând mutarea lui într-un local propriu din strada 23 August.
  La 1 septembrie 1971 a fost inaugurată actuala clădire a Liceului Teoretic “Mircea Eliade ” Lupeni.
  În anul 1977, Liceul Teoretic Lupeni devine Liceul de Chimie industrială nr. 2 Lupeni fiind subordonat Ministerului Învățământului și Ministerului Economiei Forestiere.
  În anul 1978 unitatea devine subordonata Ministerului Invățământului si Ministerului Industriei Chimice.
  Din anul 1990 am redevenit liceu teoretic, cu denumirea de Liceul Teoretic Lupeni, din 1991 fiind subordonati exclusiv Ministerului Învățământului.
  În perioada 1993-2003 au funcționat în clădirea liceului  și clase de gimnaziu și în anul școlar 2001-2002 întreaga activitate a școlii s-a desfășurat în clădirea Grădiniței din Bărbăteni (atunci Școala Genereală nr. 5 Lupeni) deoarece în clădirea liceulu s-au efectuat lucrări de reabilitare.
  Începând cu anul școlar 2010-2011 unitatea școlară Liceul Teoretic Lupeni conține ciclul liceal, Școala Gimnazială nr. 1 și Școala Gimnazială nr. 2, oferind educație copiilor și tinerilor începînd de la nivelul preșcolar , nivel primar, gimnazial și liceal - filieră teoretică cu profilurile Real (matematică-informatică-intensiv engleză și științe ale naturii) și Umanist (științe sociale).
COMPANY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACTS
+00 012 345 678
example@example.com
Înapoi la cuprins