Bacalaureat - Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" LUPENI

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

Du-te la conținut
BACALAUREAT
BACALAUREAT 2024
SIMULARE - EXAMEN DE BACALAUREAT - MARTIE 2024
SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT
4-6 martie 2024


Intrarea elevilor în săli se face între orele 8,00-8,30, având asupra lor un act de identitate.
Probele scrise încep zilnic, conform calendarului, la ora 9,00.

Elevii participanți în cadrul simulărilor naționale vor fi ordonați în banci alfabetic,
în funcție de disciplină și tipul de subiect.

SĂLI DE CLASĂ
în care se desfășoară simularea examenului de bacalaureat

Proba E.a)
sala 1 (S13_et.2): 18 elevi din clasele: a XII-a A, profil Real, specializarea Matematică-informatică, en
și a XII-a B, profil Real,  specializarea Științe ale naturii;
sala 2 (S14_et.2): 18 elevi din clasele: a XII-a A, profil Real, specializarea Matematică-informatică, en
și a XII-a B, profil Real, specializarea Științe ale naturii;
sala 3 (S15_et.2): 17 elevi din clasele: a XII-a A, profil Real, specializarea Matematică-informatică, en
și a XII-a B, profil Real, specializarea Științe ale naturii;
sala 4 (S16_et.2): 17 elevi din clasele: a XII-a A, profil Real, specializarea Matematică-informatică, en,
a XII-a B, profil Real, specializarea Științe ale naturii
și a XII-a C, profil Umanist, specializarea Științe sociale
sala 5 (S17_et.2): 17 elevi din clasa: a XII-a C, profil Umanist, specializarea Științe sociale

sala 18_et.2 – sala de bagaje

Proba E.c)
 
sala 1 (S13_et.2): 18 elevi din clasa: a XII-a C, profil Umanist, specializarea Științe sociale - Istorie
 
 
sala 2 (S14_et.2): 18 elevi din clasele: a XII-a A, profil Real, specializarea Matematică-informatică, en: Matematică-mate-info
 
și  a XII-a C, profil Umanist, specializarea Științe sociale - Istorie;
 
 
sala 3 (S15_et.2): 17 elevi din clasa: a XII-a A, profil Real, specializarea Matematică-informatică, en: Matematică-mate-info
 
 
sala 4 (S16_et.2): 17 elevi din clasele:  a XII-a A, profil Real, specializarea Matematică-informatică, en:
Matematică-mate-info
 
și a XII-a B, profil Real, specializarea specializarea Științe ale naturii: Matematică-st. nat

 
sala 5 (S17_et.2): 17 elevi din clasa:  a XII-a B, profil Real, specializarea specializarea Științe ale naturii: Matematică-st. nat (17)
 


 
sala 18_et.2 – sala de bagaje


Proba E.d)
 
sala 1 (S13_et.2): 18 elevi din clasele: a XII-a A, profil Real, specializarea Matematică-informatică, en: Anatomie și fiziologie umană
 
și a XII-a B, profil Real, specializarea specializarea Științe ale naturii: Anatomie și fiziologie umană
 
 
sala 2 (S14_et.2): 18 elevi din clasele: a XII-a A, profil Real, specializarea Matematică-informatică, en: Anatomie și fiziologie umană
 
și a XII-a B, profil Real, specializarea specializarea Științe ale naturii: Anatomie și fiziologie umană
 
 
sala 3 (S15_et.2): 17 elevi din clasele: a XII-a A, profil Real, specializarea Matematică-informatică, en: Anatomie și fiziologie umană
 
și a XII-a B, profil Real, specializarea specializarea Științe ale naturii: Anatomie și fiziologie umană
 
 
sala 4 (S16_et.2): 17 elevi din clasele: a XII-a C, profil Umanist, specializarea Științe sociale: Geografie
 
și a XII-a A, profil Real, specializarea Matematică-informatică, en: Chimie organică TEO Nivel I/II
 
 
sala 5 (S17_et.2): 17 elevi din clasele:  a XII-a C, profil Umanist, specializarea Științe sociale: Geografie, Logică și argumentare, Psihologie
 
și a XII-a A, profil Real, specializarea Matematică-informatică, en: Informatică MI C/C++
 
 
 
sala 18_et.2 – sala de bagaje
CALENDARUL
simulării examenului de bacalaureat
     Luni, 4 martie 2024 - proba E. a) – limba și literatura română;
                                               Marți, 5 martie 2024 - proba E. c) – matematică la profil real, istorie la profil umanist
Miercuri, 6 martie 2024 - proba E. d) – proba scrisă la alegere.


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI
la simularea examenului de bacalaureat
Prevederi O.M.E. 6156/31.08.2023
 
Articolul 8
 
(1) Repartizarea candidaților pe săli se face în ordine alfabetică, la nivelul centrului de examen.
(2) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat  să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ - centru de examen în acest scop.
(3) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (2) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.
(4) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat  să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(5) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul.
(6) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau altemateriale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (4)-(6) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc.
(8) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
(9) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a examenul de bacalaureat  și prevederile alin. (2)-(8) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.
(10) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (9), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (2)-(8) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (4)-(6) are drept consecință măsurile menționate la alin. (7) și (8).
Stimați candidați,
 
Având în vedere calendarul desfășurării probelor scrise din cadrul SIMULARII NAȚIONALE a examenului de Bacalaureat- sesiunea 2024, vă comunicăm următoarele:
 
1. Probele scrise se vor desfășura după cum urmează:
 
- luni, 4 martie 2024 - limba și literatura română;
 
- marți, 5 martie 2024 - proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie);
 
- miercuri, 6 martie 2024 - proba la alegere.
 
2. Accesul în sala de examen se va face în intervalul 8.00- 8.30, pe baza actului de identitate.
 
3. Instrumentele de scris – pastă/cerneală albastră.
 
4. Timp de lucru- 3 ore.
 
5. Nu este permis accesul în sala de examen cu materiale ajutătoare și dispozitive electronice de calcul sau de comunicare.
 
Vă dorim ca această experiență să fie un pas important în definirea succesului la Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea 2024!
 
Mult succes!


Procedura Operațională
privind simularea examenului de bacalaureat din martie 2024

Lista conținuturilor
pentru simularea examenului de bacalaureat
martie 2024
SIMULARE - EXAMEN DE BACALAUREAT - IANUARIE 2024
SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT
15-17 ianuarie 2024


Intrarea elevilor în săli se face între orele 8,00-8,30, având asupra lor un act de identitate.
Probele scrise încep zilnic, conform calendarului, la ora 9,00.

Elevii participanți în cadrul simulărilor naționale vor fi ordonați în banci alfabetic, asigurându-se distanța corectă.

SĂLI DE CLASĂ
în care se desfășoară simularea examenului de bacalaureat


sala 1 (S13_et.2): 27 elevi din clasa a XII-a B, profil Real, specializarea specializarea Științe ale naturii;
sala 2 (S14_et.2): 24 elevi din clasa a XII-a A, profil Real, Matematică-informatică, intensiv engleză,
                                4 elevi din clasa a XII-a B, profil Real, specializarea specializarea Științe ale naturii;
sala 3 (S19_fizica_et.2): 31 elevi din clasa a XII-a C, profil Umanist, specializarea Științe sociale

sala 15 – sala de bagaje


CALENDARUL
simulării examenului de bacalaureat
     Luni, 15 ianuarie 2024- proba E. a) – limba și literatura română;
                                               Marți, 16 ianuarie 2024- proba E. c) – matematică la profil real, istorie la profil umanist
Miercuri, 17 ianuarie 2024 – proba E. d) – proba scrisă la alegere.


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI
la simularea examenului de bacalaureat
(1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.
(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiţi în examen.
(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
Stimați candidați,
Având în vedere calendarul de desfășurare a probelor scrise de la SIMULAREA JUDEȚEANĂ a examenului de Bacalaureat sesiunea 2024, vă transmitem următoarele:
1. Probele scrise se vor desfășura după cum urmează:
- luni, 15 ianuarie 2024 - limba și literatura română;
- marți, 16 ianuarie 2024 - proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie),
- miercuri, 17 ianuarie 2024 - proba la alegere;
- joi, 18 ianuarie 2024 - limba și literatura maternă.
2. Accesul în sala de examen se va face până la ora 8.30, pe baza  actului de identitate.
3. Instrumentele de scris – pastă/cerneală albastră.
4. Nu este permis accesul în sala de examen cu materiale ajutătoare și dispozitive electronice de calcul sau de comunicare.
Mult succes!


Procedura Operațională
privind simularea examenului de bacalaureat din ianuarie 2024
PROCEDURĂ
cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor
Anexa 1 Cerere egalizare sanse 2024
BACALAUREAT  2024
PLAN PREGĂTIRE BACALAUREAT 2023-2024
ORDIN nr. 6.156 din 31 august 2023
privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2024
CALENDARUL
examenului național de bacalaureat – 2024
BACALAUREAT 2023
Informați utile
privind probele scrise
Bacalaureat 2023
EVALUAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ȘI DIGITALE-2023
Metodologie_echivalare_recunoastere_probe competente_2023
OM_4438_2023
Nota_CNPEE_nr_2082_echivalare_ProbaD_2023
SIMULARE - EXAMEN DE BACALAUREAT - MARTIE 2023
SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT
27-29 martie 2023


Intrarea elevilor în săli se face între orele 8,00-8,30, având asupra lor un act de identitate.
Probele scrise încep zilnic, conform calendarului, la ora 9,00.

Elevii participanți în cadrul simulărilor naționale vor rămâne în aceleași săli de clasă în care își desfășoară activitatea în fiecare zi, vor fi ordonați în banci alfabetic, asigurându-se distanța corectă și astfel încât colectivele de elevi să nu fie amestecate.

SĂLI DE CLASĂ
în care se desfășoară simularea examenului de bacalaureat


sala 1 (S14_et.2): 27 elevi din clasa a XII-a A, profil Real, specializarea Matematică-informatică, intensiv engleză
sala 2 (S15_et.2): 29 elevi din clasa a XII-a C, profil Real, specializarea Științe ale naturii
sala 3 (S16_et.2): 29 elevi din clasa a XII-a D, profil Umanist, specializarea Științe sociale
sala 4 (S19_fizica_et.2): 31 elevi din clasa a XII-a B, profil Real, specializarea Științe ale naturii

sala 18 – sala de bagaje


CALENDARUL
simulării examenului de bacalaureat
     Luni, 27 martie 2023- proba E. a) – limba și literatura română;
                                               Marți, 28 martie 2023- proba E. c) – matematică la profil real, istorie la profil umanist
Miercuri, 29 martie 2023 – proba E. d) – proba scrisă la alegere.


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI
la simularea examenului de bacalaureat
(1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.
(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiţi în examen.
(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
Simulare națională_BACALAUREAT_martie 2023
Ordin 3138 / 25.01.2023
Calendar de desfășurare
Lista conținuturilor
Procedura privind organizarea și desfășurarea simulării examenului de bacalaureat
martie 2023
SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT
16-19 ianuarie 2023


Intrarea elevilor în săli se face între orele 8,00-8,30, având asupra lor un act de identitate.
Probele scrise încep zilnic, conform calendarului, la ora 9,00.

Elevii participanți în cadrul simulărilor naționale vor rămâne în aceleași săli de clasă în care își desfășoară activitatea în fiecare zi, vor fi ordonați în banci alfabetic, asigurându-se distanța corectă și respectarea normelor de igienă.
SĂLI DE CLASĂ
în care se desfășoară simularea examenului de bacalaureat

sala 13: 24 elevi din clasa a XII-a B, profil Real, specializarea Științe ale naturii
sala 14: 24 elevi din clasa a XII-a A, profil Real, specializarea Matematică-informatică, intensiv engleză
sala 15: 24 elevi dinclasa a XII-a C, profil Real, specializarea Științe ale naturii
sala 16: 24 elevi din clasa a XII-a D, profil Umanist, specializarea Științe sociale
sala 17: 20 de elevi: 3 elevi din clasa a XII-a A
                                7 elevi din clasa a XII-a B
                                5 elevi din clasa a XII-a C
                                5 elevi din clasa a XII-a D
sala 18  – sala de bagaje


CALENDARUL
simulării examenului de bacalaureat
      Luni, 16 ianuarie 2023- proba E. a) – limba și literatura română;
                                                Miercuri, 18 ianuarie 2023- proba E. c) – matematică la profil real, istorie la profil umanist
Joi, 19 ianuarie 2023 – proba E. d) – proba scrisă la alegere.


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI
la simularea examenului de bacalaureat
(1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.
(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiţi în examen.
(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
Simulare județeană_Bacalaureat_ procedura
Documente: Metodologii, Ordine, Proceduri
PROGRAME PE MATERII ÎN VIGOARE PENTRU BACALAUREAT 2023


LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


MATEMATICĂ


ISTORIE


BIOLOGIE


GEOGRAFIE


INFORMATICĂ


FIZICĂ


LOGICĂ ȘI ARGUMENTARE
BACALAUREAT 2022
REZULTATE_EVALUAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ȘI DIGITALE, 2022

Felicitări absolvenților și succes mai departe!


PROBA  A


PROBA  C


PROBA  D
EVALUAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ȘI DIGITALE
BACALAUREAT 2022

PROBA C
EVALUAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ÎNTR-O LIMBĂ MODERNĂ
ANUNȚ


            Proba C - competențe lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională se va desfășura astfel:
·      14 iunie 2022 – proba orală, limba engleză
·      15 iunie 2022 – proba audio și scris, limba engleză și franceză
·      16 iunie 2022 - proba orală, limba engleză și franceză.
Pentru proba orală,
candidații programați pentru ora 12,30  se vor prezenta la liceu la ora 12,00.
Ceilalți candidați se vor prezenta cu o jumătate de oră înaintea programării.

Pentru proba audio și scris,
candidații  vor avea acces în sală până la ora 11,30.
PROBA D
EVALUAREA COMPETENȚELOR DIGITALE
ANUNȚ
Intrarea elevilor în săli, în zilele 8, 9 iunie 2022, pentru susținerea
probei D- evaluarea competențelor digitale,
se face la ora 12,30.
Proba D se susține în: sala 21 (laborator informatică-parter) și
sala 11 (laborator informatică-etaj 1)

PROBA A
EVALUAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ
ANUNȚ
 
 

 
Pentru evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în zilele de 06 și 07 iunie 2022,
 
 
ELEVII SE VOR PREZENTA LA LICEU CU O JUMĂTATE DE ORĂ ÎNAINTE DE ORA LA CARE SUNT PROGRAMAȚI.Calendarul desfășurării examenului național
de  bacalaureat, 2022Nota_ME_Probe_C_D_Bacalaureat_2022NOTĂ
Planificarea probei de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internaționalăProcedura_egalizare_sanse_examene_an_2022Procedura si documente inscriere
bacalaureat 2022


CENTRE - BACALAUREAT, JUD. HUNEDOARA
SESIUNEA IUNIE-IULIE, 2022
SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT
28-31 martie 2022


Intrarea elevilor în săli se face între orele 8,00-8,30, având asupra lor un act de identitate.
Probele scrise încep zilnic, conform calendarului, la ora 9,00.

Elevii participanți în cadrul simulărilor naționale vor rămâne în aceleași săli de clasă în care își desfășoară activitatea în fiecare zi, vor fi ordonați în banci alfabetic, asigurându-se distanța corectă și respectarea normelor de igienă.

SĂLI DE CLASĂ
în care se desfășoară simularea examenului de bacalaureat

sala 4: clasa a XII-a A, profil Real, specializarea Matematică-informatică, intensiv engleză
sala 17: clasa a XII-a B, profil Real, specializarea Științe ale naturii
sala 15: clasa a XII-a C, profil Real, specializarea Științe ale naturii
sala 18: clasa a XII-a D, profil Umanist, specializarea Științe sociale
sala 19 (laborator fizică) – sala de bagaje


CALENDARUL
simulării examenului de bacalaureat
Luni, 28 martie 2022- proba E. a) – limba și literatura română;
Marți, 29 martie 2022- proba E. c) – matematică la profil real, istorie la profil umanist;
Miercuri, 30 februarie 2022 – proba E. d) – proba scrisă la alegere.


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI
la simularea examenului de bacalaureat
(1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.
(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiţi în examen.
(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
SIMULARE BACALAUREAT, MARTIE  2022
Calendar bacalaureat, 2022
Calendarul desfășurării examenului național
de  bacalaureat, 2022

PROGRAME DE PREGĂTIRE - BACALAUREAT, 2022
PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ
PENTRU BACALAUREAT, AN ȘCOLAR  2021-2022
ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR REMEDIALE DIN PROGRAMUL ROSE
PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ
PENTRU BACALAUREAT, AN ȘCOLAR  2021-2022
SIMULARE BACALAUREAT, FEBRUARIE 2022
Procedura desfășurării simulărilor pentru
examene naționale 2022
SIMULARE EXAMEN DE BACALAUREAT
1-4 februarie 2022


Intrarea elevilor în săli se face între orele 8,00-8,30, având asupra lor un act de identitate.
 
Probele scrise încep zilnic, conform calendarului, la ora 9,00.

 
 
Pentru asigurarea respectării prevederilor Ordinului Comun ME-MS nr. 5338-2015/ 2021 cu modificările ulterioare, elevii participanți în cadrul simulărilor naționale vor rămâne în aceleași săli de clasă în care își desfășoară activitatea în fiecare zi, fără a fi ordonați alfabetic, asigurându-se distanța corectă, igienizarea mâinilor și purtarea obligatorie a măștilor pe toată durata examenului.
 
SĂLI DE CLASĂ
în care se desfășoară simularea examenului de bacalaureat

sala 4: clasa a XII-a A, profil Real, specializarea Matematică-informatică, intensiv engleză
sala 17: clasa a XII-a B, profil Real, specializarea Științe ale naturii
sala 15: clasa a XII-a C, profil Real, specializarea Științe ale naturii
sala 18: clasa a XII-a D, profil Umanist, specializarea Științe sociale
sala 19 (laborator fizică) – sala de bagaje
 


CALENDARUL
simulării examenului de bacalaureat
 
 
Marți, 1 februarie 2022- proba E. a) – limba și literatura română;
 
Joi, 3 februarie 2022- proba E. c) – matematică la profil real, istorie la profil umanist;
 
Vineri, 4 februarie 2022 – proba E. d) – proba scrisă la alegere.
 
 


 
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI
la simularea examenului de bacalaureat
 
 
(1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.
 
(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiţi în examen.
 
(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 (4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
COMPANY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACTS
+00 012 345 678
example@example.com
Înapoi la cuprins