Evaluare Nationala - Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" LUPENI

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

Du-te la conținut
EVALUARE NAȚIONALĂ
clasa a VIII-a
EVALUARE NAȚIONALĂ 2024
SIMULARE EXAMEN EVALUARE NAȚIONALĂ
5-7 februarie 2024
probele scrise ale simulării se desfășoară în clădirea liceului,
str. Viitorului, nr. 20


Intrarea elevilor în săli se face între orele 8,00-8,30.
Probele scrise încep zilnic, conform calendarului, la ora 9,00.

Elevii participanți în cadrul simulărilor naționale vor fi ordonați în banci alfabetic, asigurându-se distanța corectă.

SĂLI DE CLASĂ
în care se desfășoară simularea examenului de Evaluare Națională


sala 1 (S13_et.2): 19 elevi din clasa a VIII-a;
sala 2 (S14_et.2): 18 elevi din clasa a VIII-a;
sala 3 (S15_et.2): 18 elevi din clasa a VIII-a;
sala 4 (S16_et.2): 18 elevi din clasa a VIII-a;
sala 5 (S17_et.2): 18 elevi din clasa a VIII-a;
sala 6 (S18_et.2): 18 elevi din clasa a VIII-a;

sala 20_et.2 – sala de bagaje


CALENDARUL
simulării examenului  de Evaluare Națională
     Luni, 5 februarie 2024- proba scrisă la  limba și literatura română;
Marți, 6 februarie 2024- proba scrisă la  matematică
Miercuri, 7 februarie 2024 – proba scrisă la limba maternă maghiară (pentru elevii de la secția maghiară).


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI
la simularea examenului de Evaluare Națională
Prevederi O.M.E. 6155/31.08.2023
 
Articolul 8
 
(1) Repartizarea candidaților pe săli se face în ordine alfabetică, la nivelul centrului de examen.
 
(2) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ - centru de examen în acest scop.
 
(3) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (2) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.
 
(4) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 
(5) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul.
 
(6) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 
(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (4)-(6) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc.
 
(8) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
 
(9) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (2)-(8) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.
 (10) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (9), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (2)-(8) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (4)-(6) are drept consecință măsurile menționate la alin. (7) și (8).


SIMULARE EXAMEN DE EVALUARE NAȚIONALĂ
FEBRUARIE 2024


Procedura Operațională
privind simularea națională a examenului de Evaluare Națională din februarie 2024
PROCEDURĂ
cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor
Anexa 1 Cerere egalizare sanse 2024

PLAN DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU
EVALUAREA NAȚIONALĂ, CLASA a VIII-a
2023-2024
ORDIN nr. 6.155 din 31 august 2023
privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,
în anul școlar 2023-2024
CALENDARUL
privind  desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,
în anul școlar 2023-2024
EVALUARE NAȚIONALĂ 2023
Informații utile privind examenul de EVALUARE NAȚIONALĂ la clasa a VIII-a, 2023

Toți elevii claselor a VIII-a din municipiul Lupeni vor susține examenele, conform calendarului, la Centrul de Examen:
Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni, clădirea liceului, strada Viitorului, nr. 20.

SUCCES!
OM_5241_2022_ENVII_2023
Simulare națională_EN_martie 2023
Ordin 3138 / 25.01.2023
Calendar de desfășurare
Lista conținuturilor
Simulare_județeană_Evaluare Națională_procedura


DOCUMENTE: METODOLOGII, ORDINE
Programe în vigoare pentru EN 2023


LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


MATEMATICĂ


LIMBA MATERNĂ
EVALUARE NAȚIONALĂ 2022

REZULTATE EN 2022

Felicitări tuturor pentru rezultatele obținute! Mult succes mai departe!
EVALUARE NAȚIONALĂ 2022
 
CENTRUL DE EXAMEN : HD_10-LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"

 
ANUNȚ


1.    REZULTATELE SE AFIȘEAZĂ ÎN DATA DE 23 IUNIE 2022 LA AVIZIERUL ȘCOLII ȘI PE SITE-UL ȘCOLII: www.ltmeliade.ro PÂNĂ LA ORA 14:00
 

 
       2.    CONTESTAȚIILE SE DEPUN ÎN SALA 10 (PARTER) SAU ONLINE  DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:
 
JOI – 23 IUNIE 2022, ÎNTRE ORELE 16:00  - 19:00
 
VINERI – 24 IUNIE 2022, ÎNTRE ORELE 08:00 – 12:00
 

Candidaţii care optează pentru varianta online vor transmite cererea de contestație completată, semnată de candidat și părinte / reprezentant legal și scanată la adresa de e-mail: en.contestatiieliade@gmail.com
 
 
ATENȚIE!!!
 
Candidații și părinţii/reprezentanţii legali care depun contestații își asumă faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere şi reprezintă nota finală obţinută de candidat la proba respectivă, care nu mai poate fi modificată.

 
 
PREȘEDINTE CE,
 
PROF.  SOFALVI ANDREA

Model
Cerere Contestație
Dragi absolvenți de clasa a VIII-a,

Centrul de examen de la Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni - Școala Gimnazială Nr. 2 vă așteaptă pregătit pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a Examenului de Evaluare Națională 2022.
Am afișat repartizarea pe săli a candidaților la examen, cu mențiunea că sălile 1-5 sunt la etajul I, iar sălile 6-10 sunt la etajul al II-lea.

Vă reamintim că aveți nevoie de:
- act de identitate cu poză (carnet de elev sau carte de identitate)
- pix / stilou care scrie cu culoarea albastru
- relaxare și putere de concentrare (totul va fi bine).

Intrarea elevilor în sălile de examen (supravegheate audio-video) se face în intervalul 8.00 - 8.30.

Mult succes și rezultate pe măsura așteptărilor voastre!ORDIN Nr. 5.149/30 august 2021
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii
clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 - 2022Procedura egalizare  sanse
examene naționale, 2022


METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-ACalendarul examenului național
Evaluare Națională  la clasa a VIII-a
SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ, APRILIE 2022


SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ, APRILIE 2022
Program de pregătire suplimentară
pentru Evaluare Națională, 2022
Pregătire suplimentară pentru Evaluare Națională, 2022
SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ, FEBRUARIE 2022Procedura desfășurării simulărilor pentru
examene naționale 2022
SIMULAREA EXAMENULUI DE  EVALUARE NAȚIONALĂ
 
1-4 februarie 2022


 
Intrarea elevilor în săli se face între orele 8,00-8,30, având asupra lor un act de identitate.
 
Probele scrise încep zilnic, conform calendarului, la ora 9,00.

 
Pentru asigurarea respectării prevederilor Ordinului Comun ME-MS nr. 5338-2015/2021 cu modificările ulterioare, elevi participanți în cadrul simulărilor naționale vor rămâne în aceleași săli de clasă în care își desfășoară activitatea în fiecare zi, fără a fi ordonați alfabetic, asigurându-se distanța corectă, igienizarea mâinilor și purtarea obligatorie a măștilor pe toată durata examenului.
 

SĂLI DE CLASĂ
în care se desfășoară simularea examenului de Evaluare Națională

sala 12: clasa a VIII-a A, Școala Gimnazială nr. 1
sala 13: clasa a VIII-a B, Școala Gimnazială nr. 1
sala 10: sala de bagaje, Școala Gimnazială nr. 1
sala 20: clasa a VIII-a C, Școala Gimnazială nr. 2
sala 22: clasa a VIII-a D, Școala Gimnazială nr. 2
sala 26: clasa a VIII-a E, Școala Gimnazială nr. 2
sala 28 sala de bagaje, Școala Gimnazială nr. 2


 
CALENDARUL
simulării examenului de Evaluare Națională
 
 
Marți, 1 februarie 2022- proba scrisă la limba și literatura română;
 
Joi, 3 februarie 2022- proba scrisă la matematică.
 
 


 
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI
la simularea examenului de Evaluare Națională
 
 
(1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.
 
(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiţi în examen.
 
(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
 
(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
COMPANY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACTS
+00 012 345 678
example@example.com
Înapoi la cuprins