Viziunea și misiunea școlii - Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" LUPENI

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

"Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!"

Du-te la conținut

 
motto-ul școlii
 
Fii tu însuți schimbarea pe care o dorești lumii!

“Trebuie să mă cunosc. Trebuie să ştiu odată sigur cine sunt şi ce vreau. Am amânat mereu lucrul acesta, pentru că mi-era teamă. Mi-era teamă că nu voi izbuti să-mi luminez sufletul sau că lumina ce va aluneca asupra-i să nu mă îndurereze. Eu mi-am închipuit anumite lucruri despre mine însumi. Ce se va întâmpla dacă acestea nu există aievea? Dacă ele n-au fost decât o părere?”
 
(Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop)
 

... de unde rezultă
 
MISIUNEA Liceului Teoretic “Mircea Elaide” Lupeni:
 
 
să genereze o comunitate educațională care să asigure dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim, dezvoltarea unei personalităţi armonioase, autonome şi creative prin crearea  unui mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale  în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie, care să se va adapta uşor la cerinţele societății moderne în permanentă schimbare.
 
 

 
 
 
 
 
 
 





Mircea Eliade spunea:
„Datoria noastră, a celor mai tineri, e de a ne trudi să pătrundem cât mai adânc în suflete. Din neliniştea şi dorurile şi preocupările noastre - vom cunoaşte valorile reprezentative pe care noi suntem datori să le apărăm şi să le impunem.”
Astfel, VIZIUNEA noastră de a împlini menirea, obiectivele, misiunea este:
Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni este spațiul care emană în comunitate educație, cultură, lumină”, este “laboratorul” în care se creează și se împărtășesc experiențe culturale, științifice, sociale, este spațiul care oferă educaţie la standarde de înaltă calitate generate de integrarea europeană a României, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea asigurării resurselor umane, ca o condiţie a progresului economic şi cultural al al societății.

Viziunea împune țintele strategice prin următoarele 10 puncte
1. Calitatea pregătirii elevilor;
2. Absolventul şcolii, profesionist şi cetăţean european;
3. Elevul în  centrul procesului de educaţie şi instruire;
4. Puternica motivaţie, angajare şi pregătire profesională a profesorilor  şi a elevilor;
5. Participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale;
6. Climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor;
7. Stimularea încrederii în sine, în puterea elevului și a profesorului de a imagina, de a crea şi de a lucra în echipă.
8. Responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi ale elevilor;
9. Responsabilizarea părinţilor, elevilor și a comunității faţă de actul educaţional;
10. Cultivarea unui comportament tolerant, democratic și promovarea modelelor de gândire inteligente, creatoare.
pentru că suntem o unitate școlară de nota 10.
VALORILE care ghidează demersul nostru sunt:
  ü Onestitatea
    ü Transparența
    ü Colaborarea
    ü Implicarea
    ü Profesionalism








COMPANY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACTS
+00 012 345 678
example@example.com
Înapoi la cuprins